TAHRAN ŞEHRİNDE YAPILAN EYLEMLER ( BİRİNCİ BÖLÜM )

Tahran’da koronavirüs salgınının patlak vermesi sebebiyle, krizle verimli ve iyi bir şekilde başa çıkmak ayrıca vatandaşların hayatlarını korumak için şehir yönetimi yetkilileri arasında bir koordinasyon toplantısı yapıldı, benzeri çalışmalardan kaçınmak ve prosedür birliğine odaklanmak için Tahran Belediyesi Kriz Önleme ve Yönetim Örgütü, Tahran Belediyesi’ndeki koronavirüs salgını ile ilgili tüm konuları koordine etmek ve yönetmekle görevlendirildi. Karami Mohamadi’nin Tahran Büyükşehirde Korona Hastalık Operasyonları Koordinatörü Dr. Alireza Zali tarafından Korona Hastalık Yönetimi Koordinatörlüğü üyesi olarak atanmasından sonra aşağıdaki tedbirler alınmıştır.

“”Birinci Adım: Tahran Belediyesinde korona virüsüyle savaşmak için bir merkez kurulması.

“”İkinci Adım: Çalışma gruplarıyla yüz yüze görüşmeler yapılması ve krizi kapsayan kararların alınması

“”Üçüncü Adım: Eylemlerin ve koordinasyonun hızlandırılması amacıyla çalışma grupları için sosyal ağlarda bir grup oluşturulması

“”Dördüncü Adım: Çalışma gruplarının, koordinasyon için dahili toplantılar düzenlemelerinin zorunlu kılınması (Tahran Kriz Yönetim Teşkilatı’nın koordinasyonu ve katılımı ile haftada en az bir toplantı)

“”Beşinci Adım: Çalışma grubu bildirimlerinin ilerlemesini gözlemlemek için çalışma gruplarının başkanları ve belediye teftiş kurulu başkanı ile haftada iki oturum yapılması

“”Altıncı Adım: 12.000 yerel gönüllüden oluşan Denetim Grubunun oluşturulması

Ayrıca, Tahran Kriz Yönetim Teşkilatına aşağıdaki genel görevler verilmiştir:

 1. Belediyenin dışındaki kuruluşlar, birimler ve ajanslar ile ilgili işlere ait ihtiyaçları, yönlendirilmesi ve gerekli koordinasyonları için orantılı olarak uzmanlaşmış bir görev gücünün oluşturulması için önlemler alınmalıdır.
 2. Bilgi, eğitim ve önleme sisteminin kurulması için harekete geçilmelidir.

 

 1. Bu konuda gerekli eğitimi sağlamak için belediyenin bünyesinde bulunan tüm departman ve birimlerle koordinasyon ve işbirliği içinde hareket edilmelidir.

Uzmanlaşmış Çalışma Gruplarının Oluşumu

22 ve 25 Şubat 2020’de bulaşıcı hastalıklarla mücadele grubu teknik ve görev yürütme gücünün acil oturumlarının ardından ayrıca Korona hastalığına karşı savaşmak için merkezde özel çalışma grupları kurma görevini göz önünde bulunduran Tahran Şehri Kriz Önleme ve Yönetimi Teşkilatı bu alanda beş çalışma grubu oluşturdu.

Corona Hastalığı ve Mücadele Merkezi’ndeki uzman çalışma gruplarının görevleri göz önünde bulundurularak Tahran Şehri Korona Önleme ve Yönetim Örgütü bilgi temin etmek üzere beş çalışma grubu oluşturdu. Çevre Sağlığı ve Atık Bertarafı; Eğitim, Kültür İnşası ve Halkın Katılımı; Gıda Maddelerinin Temini ve Dağıtımı ayrıca Bütçe, Lojistik ve İnsan Kaynakları

Beş çalışma Grubunun başkanları, her hafta Pazar ve Salı günleri, Tahran Şehri Kriz Yönetimi ve Önleme Teşkilatı Başkanı ile Corona virüsü ile ilgili sorunları koordine etmek ve yönetmekle sorumlu kişi olarak internet üzerinden bir araya geliyor.

Corona virüsünün neden olduğu hastalık ile vatandaşların sağlığı arasındaki doğrudan ilişki ve daha sonraki takibin önemi ile ilgili olarak, Sağlık Müdürü Dr. Nasiri ve Sağlıklı Şehir temsilcisi Dr. Sharifi Tahran Şehri Kriz Önleme ve Yönetimi Teşkilatı’nda görev aldı  ve tüm uzman çalışma gruplarına üye oldu.

 

Tahran Belediyesi’nin Korona Virüs ile Mücadele Yapısı

Tahran Belediyesi

Korona virüsü konularının ve komuta sorumluluğu

(Tahran Şehri Kriz Önleme ve Yönetimi Teşkilatı)

Bilgi Dağıtımı

(İletişim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi + Güzelleştirme Örgütü + Sağlık Genel Müdürlüğü + 137 ( Yardım Hattı) + ICT ++ TV Kanalı 5 + Hemşeri Enstitüsü + 1888 Yardım Hattı, Eğitim ve Vatandaşlık Genel Müdürlüğü, Planlama ve Eğitim Genel Müdürlüğü)

Çevre Sağlığı ve Atıkların Yok Edilmesi

(Metro+Otobüs+Taksi+Terminal+Meydan + Vatandaş + Lojistik Genel Müdürlüğü + Atık + Beheshte Zahra Mezarlığı + İtfaiye+ Endüstri ve iş Yerleşim Organizasyonu)

Eğitim, Kültür ve Halkın Katılımı

( İletişim Merkezi + Sağlık Genel Müdürlüğü + Mahalle Yönetim Merkezi + Konsey Destek Elemanı +  BIT)

Gıda Maddelerinin Temini ve Dağıtımı

( Vatandaş + Meydan + Genel Destek Ofisi + BIT + Sağlıklı Şehir + Vergilendirme + Emeklilik)

Bütçe, Lojistik ve İnsan Kaynakları

( Bütçe Genel Müdürlüğü + Lojistik Genel Müdürlüğü + Tahran İslami Kent Konseyi İnsan Kaynakları Bütçe Komisyonu Genel Müdürlüğü)

 

Çalışma Grupları Başkanı

İletişim ve Uluslararası İlişkiler Merkezi

Kentsel Hizmetler Delegesi

Sosyal ve Kültürel İşler Delegesi

Shahvand Şirketi

Planlama ve Bütçe Genel Müdürlüğü

 

Tahran Belediyesi Tarafından Korona Virüsü ile Mücadele Etmek için Alınan Önlemler

İskan Belgesi Başvurusu

www.my.Tehran.ir web sitesini ziyaret ederek bina inşaatı tamamlama ve her türlü izin ayrıca bina sertifikası için başvurunuzu otomatik olarak kaydedebilirsiniz.

300’den fazla semt evi eğitim ve sağlık hizmeti sağlamaktadır.

Belediyede Korona virüsünün neden olduğu hastalıkla savaşmak için beş ayrı uzmanlık komitesi kuruldu.

Tahran’a ait 22 merkezde 4500 sıhhi paketin evsizlere dağıtılması, 4000 sosyal açıdan zarar gören insanların ihtiyaçlarının giderilmesi

Tahran’nın her gün dezenfekte edilmesi ve diğer hizmetler için yaklaşık 20.000 kişi eğitildi.

İtfaiye her gün 180 noktayı dezenfekte etmektedir.

Tahran’da ilgili hizmetlerin sağlanması

250 mağaza sağlık hizmetleri sağlamaktadır.

5000 otobüsün günlük dezenfeksiyonu yapılmaktadır.

Toplam şehir atıklarında 2000 ton çöp depolama alanı artışı

Akaryakıt istasyonlarının günlük dezenfeksiyonu

Atık ayrışmasını önleme

Korona virüsü ile mücadele hizmetleri için finansman

Finansmanın yüzde dördünün belediyeye tahsisi

7/24 hizmet veren Shahrvand Mağazası sayısında artış

Günlük 1500 metro vagonunun dezenfeksiyonu

Doğrudan veya dolaylı olarak günlük 60.000 taksinin dezenfeksiyonu

1442 yerin kapanması

Tahran’da 500 kültür alanının kapatılması

Tahran’da 500 spor tesisinin kapatılması

Tahran şehir merkezindeki 42 mevsimlik pazarın kapatılması

100.000 metrekarelik alanın izlenmesi

Halk eğitimi için kentsel reklamcılık

Her türlü hafif ve ağır ekipmanlarla donatılmış 200 itfaiyeci

Korona virüsüyle savaşmak için 15000 eğitimli belediye personeli

500 poster, eğitim klibi, afiş ve vatandaşlar için hazırlanan eğitim raporları

432 video konferans, trafiği azaltmak için internet üzerinden toplantılar yapılması

Ülkenin sağlık sistemini desteklemek için 50 adet hücre

Direk Hat: Korona raporları için 137-6 numaralı hattı kullanıma açma

Anket: Çeşitli kesimlerden vatandaş görüşlerini almak için 137*7 telefon hattının kurulması

 

 

Çalışma Grubu Bilgisi

Güzelleştirme Teşkilatı

İranlılar Korona virüsü ile ilgili trajik haberlerle geçtiğimiz üç ay boyunca yüzleştiler. Sonuç olarak tüm ilgili kurumlar güçlü bir sorumluluk duygusuyla “Koronayı Yeneceğiz” temasını gerçekleştirmek için tüm çabaları gösteriyorlar.

Salgının resmi ilanının ilk saatlerinden bu yana Tahran Güzelleştirme Teşkilatı, Dünya Sağlık Örgütü Raporlarından esinlenen ve Tahran Belediyesi Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanan pek çok kültürel ve sağlık programını tarayarak çalışmalarına başladı. Bu çalışmalar vatandaşlara kendilerine nasıl bakacaklarının ve onlara Corona virüsünün bulaşmasını önleme bilincini nasıl en üst seviyeye çıkaracaklarını öğretmeye odaklanmıştır. Tahran Güzelleştirme Teşkilatı’nın çevresel gösterimleri 4 aşamada gerçekleşti.

İlk aşamada Dünya Sağlık Örgütü raporlarından esinlenen ve Tahran Belediyesi Sağlık  Müdürlüğü tarafından onaylanan kültürel ve sağlık etkinliklerinin geniş çaplı taranmasıyla başlangıç, virüs bulaşma, önleme ve hastalık konusunda insanların farkındalığını artırmaya başlanmıştır.

İkinci aşamada Sağlık ve Tıbbi Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile kültürel ve bilgilendirici yaklaşımlar yeniden tarandı.

Üçüncü aşamada Tahran Güzelleştirme Örgütü doktorların, hemşirelerin ve sağlık çalışanlarının çabalarını taktir etmek amacıyla mücadeleye aktif olarak katılan 33 hastanenin önünde “İran Çalışmalarınızı Taktir Ediyor” projesini inceledi.

Dördüncü aşamada yeni yılın gelişi ve salgının insanların gerçekleştirmeleri gerektirdiği önemli iş gezilerini etkileyeceğini göz önüne alarak insanların evde kalmaları ve virüsün önüne geçmeleri için tatil yolculuklarını durdurmaları konusunda tavsiye vermeye odaklandık. İnsanlara korona virüsünün önüne nasıl geçeceklerini gösteren kültürel planların uygulandığı bir gösterim yapıldı.

 • Tahran ve sanal ağlarda korona virüsünün neden olduğu olumsuzlukların patlak vermesini önlemek için çevre planlarının yayınlanması
 • Tv kanalları ve sanal ağlar üzerinden grafik tasarımlarının ve animasyonların yayınlanması
 • Korona virüsünden etkilenen hastaları kabul eden hastanelerin önünde “İran Çabalarınızı Takdir Ediyor” planlarının gözden geçirilmesi
 • Organizasyona dayalı ekranlar aracılığıyla personelin kişisel sağlığının gözlemlenmesi amacıyla öneriler
 • Dezenfekte çalışmalarının kuruluşun tüm katlarına uygulanması
 • Müşterilerden gelen taleplere yanıt vermek ve yetkisiz kişilerin kuruluşlara girmesini önlemek için kuruluşun sekreterliklerini zemin kata yerleştirilmesi
 • Filtreli maskelerin organizasyon personeli arasında dağıtımı
 • Elle temas edilen noktaları, tuvaletleri, ofis malzemelerini ve diğer tüm kurumsal zeminleri ve birimleri dezenfekte edilmesi
 • Personelle kolay iletişim için telefonu kuruluşun zemin katına kurulması
 • Kentin 1221 reklam, kültürel ve ticari yapısını Korona virüsü konusuna tahsis etmek
 • Sağlık Müdürlüğünün onayı ile taşınabilir, mobil, billboard yapılarının Korona virüsü sorununa tahsisi
 • Binanın tüm katlarına el dezenfektanları takılması ve tüm personelin ellerini dezenfekte etmesinin istenmesi
 • Bir sonraki duyuruya kadar kuruluşun yemek servisinin yasaklanması
 • Soğuk algınlığı ve grip hastaları için zorunlu günlük hastalık izni
 • Tüm çalışanlar için lateks eldivenlerin hazırlanması ve dağıtımı (günlük)
 • Klavye, fare, telefon gibi araçların dezenfekte edilmesi için alkollü pedlerinin günde iki kez dağıtımı
 • Tüm mutfak eşyaları, sıhhi tesisat vb. dezenfeksiyon işlemi
 • Tüm personele ve ziyaretçilere maske sağlanması ve dağıtımı
 • Kuruluşun Korona virüsü hakkında halkın bilinçlendirilmesi için mevcut olanaklarından en iyi şekilde yararlanmayı planlaması
 • “İran Çabalarınızı Taktir Ediyor” adlı projenin gösterilmesi
 • Tahran’daki şehir monitörlerinde Korona virüsünün önlenmesine adanmış kültürel projelerin gösterilmesi

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Languages »
Capitals' Initiative
Logo
Login/Register access is temporary disabled