COVID19 İLE MÜCEDELEDE TARAMAVE MİLLİ SEFERBERLİK UYGULAMALARI

Proje Adı: Tahran Belediyesi’nin COVID-19 ile Mücadelede Tarama ve Milli Seferberlik Programı  Uygulamasına Katılımı

 

Giriş

 

COVID-19 dahil olmak üzere bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması için toplumdaki bireylerin sağlık durumlarının öğrenilmesi sağlık politika yapıcılarına ve karar vericilerine çok yardımcı olacaktır. Öte yandan, hastalığın türü, yüksek yayılımı, virüsle ilgili sağlık personelinin düşük deneyimi, tesis eksikliği, durumla başa çıkmak için sınırlı imkan, bilgi eksikliği ve toplumun hastalık hakkında yeterli eğitimi olmaması nedenleriyle ilk değerlendirme ve inceleme bu hastalığa karşı kriz yönetimi, kaynak güçlendirme ve sağlık sisteminin hazırlanmasında etkili bir rol oynayacaktır.

Bu amaçla Sağlık ve Tıp Eğitim Bakanlığı tarafından sağlık merkezlerinin (şehir düzeyinde her 12.500 kişiye bir tane) kurulması ve bu merkezlerin hastalar hakkında “Apple” adı verilen özel bir elektronik sisteme bilgi girişlerinin yapılması ve son yıllarda bireylerin elektronik sağlık kayıtlarının oluşturulması, koronavirüs salgınında İran halkının tüm bireylerinin taranması için bu altyapıyı kullanma fırsatı sağlamıştır.

Bu nedenle Tahran Belediyesi ile Tahran Korona Yönetimi Kontrol Merkezi arasındaki anlaşma doğrultusunda kentsel yönetimin kontrolü altındaki yerel noktalar ve Tahran’ın farklı mahallelerinde sağlık merkezleri kurulması konusunda Tahran Belediyesi ve Sağlık ve Tıp Eğitimi Bakanlığı’nın işbirliği vesilesiyle Tahran Belediyesi’nin 352 mahallesinde yer alan mevcut sağlık evleri potansiyeli vatandaşlarla irtibata geçilmesi ve onlardan alınan bilgilerin Apple sistemine kaydedilmesi amacıyla çağrı merkezleri kurulması için kullanılacaktır.

Hedefler

 

1- Şehirdeki tüm vatandaşların mevcut durumu hakkında bilgi sahibi olmak,

2- Bireylerin ve ailelerin salgın konusunda bilgi, tutum ve becerilerini geliştirmek,

3- İnsanların sağlık durumlarının belirli zaman aralıklarıyla kontrol edilmesi (sağlıklı insanlar,  yüksek risk altında olanlar),

4- Ön tanı, hastalığın önlenmesi ve bulaşın azaltılmasına dair çalışmaların hızlandırılması,

5- Vatandaşların seçilmiş merkezlere ve birimlere sevk edilme sürecini kolaylaştırmak,

6- Şüpheli ve açıklığa kavuşturulmuş vakaların takibi.

 

Çalışma Prosedürleri

 

  • Vatandaşlara taraması için Salamat.gov.ir web sitesinin kurulması,
  • Vatandaşlarla sürekli iletişim halinde olabilmek için 4030 Yardım Hattının açılması,
  • Vatandaşların bilgilerinin web sitesine yüklenmesi,
  • Apple sistemindeki mevcut bilgilere dayanarak vatandaşlarla iletişim kurulması ( Bu aramalar sağlık merkezi personellerinin yanı sıra belediyenin mahallelerdeki sağlık evlerinin personeli tarafından yapılmaktadır.)
  • Vatandaşların bilgilerinin kaydedilmesi ve vatandaşlara temel eğitim verilmesi,
  • Covid-19 şüphesi olan vatandaşların en yakın sağlık merkezine sevk edilmesi,
  • Vatandaşların (Madde 5’te bahsi geçen) sağlık değerlendirilmesinin ve incelemesinin yapılması; gerekli görülürse hastaneye yönlendirilmesi,
  • Söz konusu vatandaşların sağlık durumlarının sağlık görevlileri tarafından takibinin yapılması.

 

 

Tahran Belediyesi’nde Alınan Önlemler

 

1- Tahran’daki tüm sağlık evlerinde çağrı merkezi oluşturulmasına yönelik çalışmalar (240 sağlık evi bu proje ile işbirliği içerisinde çalışmaktadır),

2- Yerel gönüllü güçlerinin oluşturulması (Projenin uygulanması toplam 560 kişinin katılımıyla sağlanmakta iken bunlardan 200 kişi ise gönüllü olarak 352 sağlık evi ile işbirliği yapmaktadır.),

3- Sağlık evi çalışanlarına ve gönüllülere sağlık merkezleri tarafından eğitim verilmesi,

4- Sağlık evi personeli tarafından veri tabanının (irtibat numarası ve kimlik numarası) hazırlanması,

5- Telefonla eğitim verilmesi ve sisteme bilgi kaydedilmesi,

6- Şüpheli vakaların sağlık merkezlerine sevk edilmesi,

7- Mahallelerde korona hastalarının belirlenmesi ve “Evde Kal” planının uygulanması için bu kişilere hizmet ve psikososyal destek sağlanması.

 

Vizyon

 

1- Tahran vatandaşlarının %100’ünün taranması,

2- Sağlık odaklı eğitim verilerek bu konuda davranış değiştirme,

3- Hastanelerin yüklerinin azaltılması,

4- Ölüm oranının düşürülmesi.

Şu anda Tahran vatandaşlarının yaklaşık % 70′ inin bu plan kapsamında olduğu ve bilgilerinin sisteme kaydedildiği dikkate alınmalıdır.

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Languages »
Capitals' Initiative
Logo
Login/Register access is temporary disabled
Close Bitnami banner
Bitnami